Åpningsfest 2019

Schage Eiendom AS har investert til sammen nær to milliarder kroner i utviklingen av eiendommen der første byggetrinn ble ferdigstilt allerede i 1995. Med byggetrinn tre markerer dette slutten på 26 år med næringsutvikling av dette knutepunktet på Oslo Vest.

Det siste byggetrinnet viderefører det karakteristiske horisontale og buede formspråket til de øvrige byggetrinnene fra 1995 og 1999. Bak utformingen står arkitekt Pål Biørnstad i Lund+Slaatto Arkitekter som har vært med helt fra starten. Interiør og utformingen på innsiden har et eksklusivt preg av metall, ask og skifer. Byggets nye hjerte er et spektakulært atriumrom med en høyde på 22 meter. Lund+Slaatto Arkitekter har tegnet hele anlegget og organisert nybygget rundt et indre og ytre atrium som sikrer gode lys- og utsynsforhold for arbeidsplassene. Utvendig er bygget utsmykket med en gylden glans som gir særpreg og i tillegg endrer seg etter vær og tid.

Blant leietakerne som har valgt Skøyen Atrium finner man Mercell, Fortum, Scatec Solar, Finansklagenemda, Yara og Schage. Det er inngått avtale med facility management selskapet 4Service om å drive personalrestaurant og servicetilbudet i konferansesenteret. I tillegg bygges en ny restaurant som retter seg mot lokalbefolkningen.

En viktig del av det siste byggetrinnet er kunst. Under åpningen, som ble markert med variert underholdning, avduket kunstneren Kjell Erik Killi Olsen den 12 meter høye skulpturen «Den hemmelige våren». Kunsteren selv fortalte om sin egen og Schages visjon med verket og delte historier fra prosessen. Utformingen har referanser til et tre, som henspiller til et familietre og intensjonen med verket er å skape interessante møtepunkter for både brukere og besøkende, og bruke kunsten til å forsterke inntrykk og ettertanke. 

Administrerende direktør Egil Svoren i Schage Eiendom håper at bygget, kunsten og kvalitetene det bringer til området bidrar til å forsterke Skøyen som Oslos nye møteplass både for de som skal jobbe i bygget, for de som bor i området og ikke minst for øvrig næringsliv på Skøyen og i hovedstaden.

Kunstner Kjell Erik Killi Olsen